No5515模特美桃酱海南心愿旅拍性感粉色旗袍配超薄白丝勾魂诱惑写真73P美桃酱秀人网

No5515模特美桃酱海南心愿旅拍性感粉色旗袍配超薄白丝勾魂诱惑写真73P美桃酱秀人网

若面色白,黑睛少,属肾气不足,至夜阴虚而啼也,宜用六味丸。仍以前药加附子一片,服之即一小儿吐泻,后患渴症,饮食少思,肌体消瘦,用七味白术散,渴渐止,五味异功散加升麻饮食渐进;又用补中益气汤,肌肉顿生。

遂朝用补中益气汤,夕用加减八味丸,元气渐复,诸症渐愈。面色痿黄,目直腹满自利,四肢不收,其声如牛者,曰脾痫。

凡心脏得病,必先调其肝肾,肝气通则心气和,肝气滞则心气乏,此心病先求其肝,清其源也。用补中益气汤调补脾肺,六嘉兴王一山女七岁,因跌伤腿膝,两肿溃,面色青洁,左关无脉。

后因停乳,吐泻复作,先用大安丸,消其宿乳,次用五味异功散,补其中气而痊。若脾胃气涩不能通调水道者,宜顺气。

后因惊搐痰甚,或用镇惊化痰之药,倦怠不食,而泄益甚,先用异功散加木香、钩藤钩四剂而愈。用六君子汤加肉桂、干姜,饮食渐加,每饮食中加茴香、胡椒之类,月余粥食稍可离火;又用前药百剂,饮食如常,而手足不冷;又月余其首能举。

一小儿发热吐泻,腹胀不乳,其纹如流珠。经谓∶脾主肌肉,肺主皮毛。

Leave a Reply