U260沐伊写真套图64P沐伊尤果网

U260沐伊写真套图64P沐伊尤果网

若痰气痘热内作,宜用桔梗甘草防风汤。用清胃散母子并服,子又服四味肥儿丸而愈。

盖北方人卧火炕,饮烧酒,有热与水相构而然也。小红KT隐于皮肤之中者,属少阴君火也,谓之疹。

或禀赋肾阴虚肝火,或受母胎毒,或乳母六淫七情,或食膏粱醇酒,或儿食甘肥浓味所致。至十余剂后,朝用补中益气汤,夕用异功散而愈。

 一小儿患流注,小便不利,面白口干,手足时冷,悉因脾肺气虚之所致也,用益气汤加山药、五味子,诸症渐愈,一女子臂疮,饮食少思,小便不利,余谓脾肺气虚不能生化,先用四君、黄、当归,小便寻利;又用五味异功散、一小儿患便痈,误服败毒之剂,亏损元气,不能成脓,余用托里之药溃之而愈。不信,乃用寒凉消毒之剂,肿消黑色,自以为愈。

治法必察其肿之高漫,色之赤白,痛之微甚,作脓之难易,出脓之稠薄,生肌之迟速,以别其属阴属阳,或半阴半阳,或纯阴纯阳而用相宜之药,以凉之、热之、和之。一小儿面白,时或变赤,生小疮,两足发热,先君以为禀赋足三阴虚热。

若发热而大便秘结者,肠胃内热也,用圣济犀角地黄汤。每服半钱,空心米汤下,仍量儿大小用。

Leave a Reply